Opis

HRN EN ISO 14343-A

G 19 12 3 Nb Si

Stabilizovana, austenitna, nerdjajuca puna zica za MIG/MAG zavarivanje korozijski postojanih, stabilizovanih CrNi(Mo) celika, te za zavarivanje kotlova i opreme u hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Zica je stabilizovana niobijem radi povecanja otpornosti na interkristalnu koroziju. Povecani udeo silicijuma omogucava bolje prijanjanje dodatnog materijala na osnovni materijal usled cega je proces zavarivanja uveliko olaksan.
Zica se preporucuje za zavarivanje delova cija radna temperatura prelazi 400°C.


Šifra proizvoda:

Tagovi:
ez-mig-318-si, elektroda zagreb, elektroda

Količina:

din