Opis

Površina kućišta je visokootporna na atmoferske uticaje.

Svi pokretni delovi u području viskog pritiska su zaštićeni.


Šifra proizvoda:

Tagovi:

Količina:

din