Opis

Tip ( L = 28 mm )

Tip ( L = 30 mm )

M6 - 0,8 - 0,6 M8 - 10 - 0,6
M6 - 0,8 - 0,8 M8 - 10 - 0,8
M6 - 0,8 - 1,0 M8 - 10 - 1,0
M6 - 0,8 - 1,2 M8 - 10 - 1,2
M6 - 0,8 - 1,6 M8 - 10 - 1,6

 


Šifra proizvoda:

Tagovi:

Količina:

din