Esab

ESAB je svetski lider u proizvodnji potrošnog materijala i opreme za zavarivanje. Za svaku disciplinu,
kontinualni razvoj metoda, materijala i znanja se usmerava u susret novim izazovima raznolikosti industrijskih
sektora. Preko 100 godina nakon osnivanja kompanije ESAB oprema služi globalnom tržištu.
Ovo je napravilo ESAB svetskim liderom u proizvodnji elektroda za elektrolučno zavarivanje, žice CO2
varenje, žice za dodavanje u TIG postupku.